Urológia

Spoločnosť RS BROS s.r.o. poskytuje identické služby ako spoločnosť MUDr. Roman Sokol - Privátna urologická ambulancia.

Termín vyšetrenia je najneskôr do 24 hod. od objednania.

Keďže spoločnosť RS BROS s.r.o. nie je zmluvným partnerom poisťovne, služby sú hradené v plnej výške pacientom.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. číslach 032/6524082, 0905 990600, 0915 999 250 cez kontaktný formulár alebo emailom roman.sokol@urology.sk.