Cenník služieb

Všetký ceny sú uvedené bez DPH.

1. vasektómia - podľa spotreby materiálu. Cena je vrátane kontrolného vyšetrenia spermiogramu, histologického vyšetrenia a balíčku na domáce ošetrovanie rany. 400 - 500 eur
2. obriezka / cirkumcízia / - podľa spotreby materiálu 300 - 350 eur
3. frenuloplastika - podľa spotreby materiálu 130 - 150 eur
4. operácia do 10 min. trvania 50 eur
5. operácia do 20 min. trvania 100 eur
6. Entonox 10 min. 30 eur
7. Entonox 15 min. 50 eur
8. vyšetrenie dieťaťa 15 eur
9. urologické vyšetrenie základné 20 eur
10. urologické vyšetrenie rozšírené 30 eur
11. urologické vyšetrenie kompletné 50 eur
12. urologicko–andrologické vyšetrenie 100 eur
13. urologicko-sex-androlog. vyšetrenie 150 eur
14. vyšetrenie na HPV vírus 100 eur
15. vyšetrenie na P2PSA 100 eur
16. odber krvi, moču 10 eur
17. výmena permanentného katétra silikónového 50 eur
18. urologické vyšetrenie na pohlavné ochorenia 60 eur
19. konzultácia základná 10 eur
20. konzultácia k zdravotnému stavu do 5 min. 20 eur
21. konzultácia k zdravotnému stavu do 10 min. 30 eur
22. konzultácia k zdravotnému stavu do 15 min. 50 eur
23. konzultácia k zdravotnému stavu do 30 min. 100 eur
24. vyšetrenie spermiogramu 50 eur
25. cystoskopia flexibilná u muža 100 eur
26. cystoskopia flexibilná u ženy 50 eur
27. urodynamické vyšetrenie 100 eur
28. biofeedback za jednu procedúru 25 eur
29. biofeedback plus základné vyšetrenie 50 eur
30. ultrasonografia jedného orgánového systému 20 eur
31. ultrasonografia dvoch orgánových systémov 30 eur
32. uroflowmetria 20 eur
33. biopsia prostaty pod USG kontrolou 100 eur
34. služby 20% DPH 0 eur
35. materiál 20% DPH 0 eur
36. výmena silikónového PK 15 eur
37. konzultácia a poradenstvo do 10min. 15 eur
38. EDSWT procedúra 200 eur
39. konzultácia a poradenstvo do 10min. vrátane USG 13 eur
40. konzultácia a poradenstvo do 8min. vrátane USG 8 eur
41. Vyšetrenie na pohlavné ochorenia / podľa rozsahu vyšetrení / 100.00 eur
42. Vyšetrenie na pohlavné ochorenia / podľa rozsahu vyšetrení / 200.00 eur
43. Vyšetrenie na pohlavné ochorenia / podľa rozsahu vyšetrení / 400.00 eur