Cenník služieb

Všetký ceny sú uvedené bez DPH.

1. vasektómia 350 eur
2. obriezka / cirkumcízia / 270 eur
3. frenuloplastika 130 eur
4. operácia do 10 min trvania 50 eur
5. operácia do 20 minút trvania 100 eur
6. Entonox 10 min 30 eur
7. Entonox 15 min 50 eur
8. vyšetrenie dieťaťa 15 eur
9. urologické vyšetrenie základné 20 eur
10. urologické vyšetrenie rozšírené 30 eur
11. urologické vyšetrenie kompletné 50 eur
12. urologicko–andrologické vyšetrenie 100 eur
13. urologicko-sex-androlog vyšetrenie 150 eur
14. vyšetrenie na HPV vírus 100 eur
15. vyšetrenie na s P2PSA 100 eur
16. odber krvi, moču 10 eur
17. výmena permanentného katétra silikónového 50 eur
18. urologické vyšetrenie na pohlavné ochorenia 60 eur
19. konzultácia základná 10 eur
20. konzultácia k zdravotnému stavu do 5 min 20 eur
21. konzultácia k zdravotnému stavu do 10 min 30 eur
22. konzultácia k zdravotnému stavu do 15 min 50 eur
23. konzultácia k zdravotnému stavu do 30 min 100 eur
24. vyšetrenie spermiogramu 50 eur
25. cystoskopia flexibilná u muža 100 eur
26. cystoskopia flexibilná u ženy 50 eur
27. urodynamické vyšetrenie 100 eur
28. biofeedback za jednu procedúru 25 eur
29. biofeedback plus základné vyšetrenie 50 eur
30. ultrasonografia jedného orgánového systému 20 eur
31. ultrasonografia dvoch orgánových systémov 30 eur
32. uroflowmetria 20 eur
33. biopsia prostaty pod USG kontrolou 100 eur